Snelle en gratis verzending

privacybeleid

Privacybeleid

Wij bieden onze klanten volledig respect voor hun privacy en bescherming van hun persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om u een veilig gevoel te geven wanneer u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt bij het gebruik van onze Store. Dit privacybeleid legt de principes en reikwijdte uit van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, uw rechten en onze verplichtingen als gegevensbeheerder. Wij gebruiken technische maatregelen en organisatorische oplossingen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. De gegevensbeheerder is: Michał Sujeta, de beheerder van de persoonlijke gegevens kan te allen tijde worden gecontacteerd via michal@jelej.com

Doel van de verwerking

De winkel verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van de website om de in het kader van de online winkel gesloten contracten correct uit te voeren:  jelej.com  opererend onder domeinen  jelej.pl  jelej.de jelej.nl  jelej.it  jelej.se

Dat betekent dat deze gegevens met name nodig zijn voor:

– registreren op de website
– totstandkoming van het contract
– nederzettingen maken
– levering van de door de gebruiker bestelde goederen
– het gebruik door de gebruiker van alle consumentenrechten (bijv. herroeping van het contract, garantie).

Type gegevens

De winkel verwerkt de volgende persoonsgegevens, waarvan de verstrekking noodzakelijk is voor:

1. Inloggen in de Store:

  • voornaam en achternaam
  • e-mail adres

2. Aankopen doen in de winkel:

  • voornaam en achternaam
  • bezorgadres
  • Telefoonnummer
  • e-mail adres

3. Optioneel door Gebruiker verstrekte gegevens:

  • NIP (in het geval van een aanvraag voor een factuur ingediend door een ondernemer)

4. In geval van herroeping van het contract of aanvaarding van de klacht, wanneer de terugbetaling rechtstreeks op de bankrekening van de gebruiker wordt gedaan, gelieve het rekeningnummer op te geven om het verschuldigde bedrag terug te betalen.

Rechtsgrondslag voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, uitgedrukt op het moment van registratie op de Website en op het moment van bevestiging van de transactie op de Website. Het geven van toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is volledig vrijwillig, maar het ontbreken van toestemming verhindert u om u te registreren op de Website en aankopen te doen bij  via de Website.

Door de verwerking van uw persoonsgegevens door ons heeft u de volgende rechten:

1. U kunt uw toestemming op elk moment – zonder opgave van redenen – intrekken. Het verzoek kan betrekking hebben op het door u aangegeven verwerkingsdoel, bijvoorbeeld het intrekken van toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie, maar het kan ook betrekking hebben op alle verwerkingsdoeleinden. Als u uw toestemming voor alle verwerkingsdoeleinden intrekt, wordt uw gebruikersaccount in de Store verwijderd en worden uw gegevens niet door ons verwerkt. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de tot nu toe verrichte werkzaamheden.

2. U kunt ons te allen tijde – zonder opgave van redenen – verzoeken uw gegevens te verwijderen. Het verzoek tot verwijdering van de gegevens heeft geen gevolgen voor de tot dusver uitgevoerde activiteiten. Het verwijderen van gegevens betekent dat uw gebruikersaccount in de Store wordt verwijderd en dat uw gegevens niet door ons worden verwerkt.

3. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens zowel in hun geheel als voor het door u aangegeven doel. Bezwaar heeft geen invloed op  reeds uitgevoerde werkzaamheden. Het bezwaar leidt tot verwijdering van uw Gebruikersaccount op de Website en uw gegevens worden niet door ons verwerkt.

4. U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zij het voor een bepaalde periode of tot op zekere hoogte – wij zullen handelen in overeenstemming met uw beslissing. Dit verzoek heeft geen gevolgen voor de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.

5. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te corrigeren. Je kunt het ook zelf doen nadat je bent ingelogd in de Store.

6. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens die door ons worden bewaard, overdragen aan een andere entiteit. Neem hiervoor contact met ons op en vermeld de naam en het adres van de entiteit waaraan we uw gegevens moeten overdragen en de omvang ervan, d.w.z. welke gegevens we moeten doorgeven. De overdracht vindt plaats in elektronische vorm nadat u dit verzoek heeft bevestigd. Bevestiging van het verzoek is nodig in verband met de beveiliging van uw gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek afkomstig is van een bevoegd persoon.

7. U kunt te allen tijde informatie bij ons opvragen over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij hebben de plicht u uiterlijk op de hoogte te stellen van:  in  binnen een maand na ontvangst van elk door ons genomen verzoek om maatregelen.

Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

Onze systemen bewaren alleen archiefinformatie over de transacties die u heeft afgesloten, waarvan de opslag verband houdt met bijvoorbeeld uw rechten  aanspraken, bijvoorbeeld onder de garantie, evenals in verband met het toepasselijke recht. Contact over persoonsgegevens U kunt uw verzoeken of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens bij ons indienen op de manier die u kiest:

  • E-mailberichten naar het volgende adres: michal@jelej.com
  • Telefonisch: +48 789 037 034

Gegevensverwerking toevertrouwen

De gegevensverwerker namens de verwerkingsverantwoordelijke is:
NATUUR-OPLOSSING.COM Sp. z o. o
Water 5  16-100 Sokółka REGON (nationaal bedrijfsregistratienummer):
386804950, NIP: 5451822356

De winkel kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan andere entiteiten die samenwerken met de winkel, voor zover nodig voor de uitvoering van de transactie, d.w.z. op  bijvoorbeeld voor het klaarmaken van door u bestelde goederen en voor het bezorgen van pakketten. De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen, afgezien van de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op geen enkele manier aan derden worden bekendgemaakt, in het bijzonder zullen ze niet worden overgedragen aan andere entiteiten met als doel het verzenden van marketingmateriaal van derden. De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Store worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Koekjes

De winkel maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden waarmee het apparaat waarmee op internet wordt gesurft (bijv. computer, smartphone, enz.) specifieke informatie over het gebruikte apparaat kan onthouden. De informatie die in cookies wordt vastgelegd, wordt onder meer gebruikt voor reclamedoeleinden en  statistiek en om onze diensten aan te passen aan uw individuele behoeften. U kunt de cookie-instellingen wijzigen in uw webbrowser. Als deze instellingen ongewijzigd blijven, worden cookies opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Het wijzigen van de cookie-instellingen kan de functionaliteit van de Website beperken.

Facebook-plug-in

Onze website bevat een plug-in voor het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebook-plug-in aan  onze website is gemarkeerd met het Facebook-logo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met ons profiel op de Facebook-server. Facebook kan dan van uw IP-adres de informatie verkrijgen dat u onze website heeft bezocht. Als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-profiel, registreert Facebook informatie over het bezoek. Zelfs als u niet bent ingelogd, kan Facebook informatie over uw IP-adres verkrijgen. We willen benadrukken dat Facebook ons geen informatie verstrekt over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan. Het doel en de omvang van de door Facebook verzamelde gegevens zijn ons niet bekend. Voor meer informatie over privacy op Facebook raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met Facebook of het privacybeleid van de portal te lezen op: https://www.facebook.com/about/privacy/ Als u niet wilt dat Facebook informatie over uw bezoek aan onze pagina’s, raden wij u aan om vooraf uit te loggen bij uw Facebook-account.

Verklaring gegevensbescherming van Google Analytics

Onze websites gebruiken de analysemechanismen voor webservices van Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS”) – Google Analytics. Het mechanisme maakt gebruik van cookies die de analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie wordt overgebracht naar de servers van Google in de VS en gearchiveerd. Als de IP-anonimiseringsfunctie is ingeschakeld bij het gebruik van onze website, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google ingekort. Dit geldt voor de lidstaten van de Europese Unie en andere landen die zijn vermeld in de Overeenkomst inzake:  Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Op deze manier is de IP-anonimiseringsfunctie actief op onze website. Op verzoek van de websitebeheerder zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over het gebruik van de website en andere gerelateerde diensten samen te stellen.  het internet gebruiken. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verstrekt als onderdeel van het Google Analytics-programma wordt niet samen met andere Google-gegevens opgeslagen. De gebruiker kan het opslaan van cookies in de webbrowser blokkeren. In dat geval kunt u echter niet alle functies van de website volledig gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het opslaan van door cookies verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) en het verzenden ervan naar Google blokkeren, evenals de overdracht van deze gegevens door Google door de plug-in te downloaden en te installeren. verkrijgbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

ACCOUNT
verlanglijst
verlanglijst
Login
Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP

SHOPPING BAG 0